Over Degree-n

Degree-n ontwikkelt en levert duurzame verwarmingssystemen. Wij willen maatschappelijk verantwoord gebruik van duurzame energie bevorderen en de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen terugbrengen tot een minimum. Dat is nodig omdat we ons bevinden in een energietransitie waarbij dit soort brandstoffen plaats moeten maken voor duurzame oplossingen om een gebalanceerde en verantwoorde maatschappij te bewerkstelligen. Dit doet Degree-n door het leveren van kosten-efficiënte Nano Infrarood warmtepanelen samen met de Nano warm waterunit. Onze gepatenteerde, milieuvriendelijke systemen worden wereldwijd geleverd.

Verbruik van fossiele brandstoffen beperken tot een minimum. Waarom gebeurt dit (nog) niet?

De energiemarkt is geen markt waar verandering snel op gang komt. Het besef groeit dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het realiseren van een toekomst waarin schone energie de maatstaaf is. Dit wordt al jaren geroepen, maar er is nooit echt wat aan gedaan. Om deze reden ontwikkelde Degree-n innovatieve Nanotechnologie waarmee duurzame verwarmingssystemen ontwikkeld kunnen worden. Zonder gas en CO2-uitstoot: een duurzame oplossing die ook nog eens ons energieverbruik aanzienlijk verlaagd.

“Geen gas als energiebron in huis, verwarming door straling

en nooit meer strooiwagens”

Wij geloven dat dit kan. Met technologie als leidende factor wordt de energiemarkt ontwricht. Onze combinatie van Nano en Infrarood technologie is energie-efficiënt. Het is tijd dat dit de norm voor duurzame energieoplossingen wordt. De toekomst is een wereld waarin de energie schoon is.

Missie

Het produceren van vooruitstrevende, duurzame verwarmingsystemen die het dagelijks leven energiezuiniger maken en zo die bijdragen aan een gezonde, gebalanceerde en verantwoorde maatschappij. Onze missie is om schadelijke uitstootgassen terug te dringen en te streven naar een schone planeet. Better for you, better for everyone.

Ambitie

Samen werken aan een leefbare en milieuvriendelijke toekomst waarbij verwarming goedkoper wordt voor iedereen én tegelijkertijd beter voor de wereld. Ons team van professoren en ingenieurs ontwikkelt producten die helpen om dit doel te bereiken: huishoudens, kantorencomplexen maar ook andere industriën voorzien van milieuvriendelijke en energiezuinige verwarmingssystemen. 

Van Hollandse bodem

Bijzonder aan de panelen van Degree-n is dat ontwerp, fabricage, productie en verkoop geheel in Nederland geschiedt. Degree-n heeft een fabriek in Almere die zo’n 5000 panelen (variërend van 40 tot 1500 watt) per dag kunnen produceren. Voor de paneelproductie is de Tomingroep  ingeschakeld die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zet. Zo worden duurzame doelen met sociale doelstellingen verenigd.